BYTOS - správa bytov PRIEVIDZA, s.r.o.

Termín plánovanej odstávky Tepelného napájača SE, ENO - Prievidza bude v trvaní piatich dní a to: 6. júla - 10. júla 2020.
V uvedenom čase bude prerušená dodávka tepelnej energie zo všetkých výmenníkových staníc a primárneho rozvodu PTH, a.s.

Oznam PTH.pdf