BYTOS - správa bytov PRIEVIDZA, s.r.o.

                     

POHOTOVOSŤ

voda, kúrenie, plyn, elektrika, kanalizácia

( 24 h. denne )

0903 565 705

DISPEČING UBYFO

výťahy

  7.00 - 15.30             15.30 - 21.00

046 / 542 41 70    0918 111 200

     0907 981 779

DISPEČING SCHINDLER

výťahy

( 24 h. denne )

0850 123 724

PORUCHY SPP

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

( 24 h. denne )

0850 111 727

PORUCHY SSE

Stredoslovenská energetika, a.s.

( 24 h. denne )

0850 123 888