BYTOS - správa bytov PRIEVIDZA, s.r.o.
  1. Zabezpečovanie technických prehliadok časti sústavy tepelných zariadení za odberným miestom, za účelom zistenia prevádzkyschopnosti a funkčnosti týchto zariadení
  2. montáž a oprava meracej a regulačnej techniky
  3. montáž určených meradiel
  4. výroba a rozvod tepla
  5. čistiace a upratovacie služby
  6. vedenie účtovnej evidencie
  7. administratívne práce