Loading color scheme

Kontaktujte nás

BYTOS - správa bytov PRIEVIDZA, s.r.o.

Sídlo: M. Mišíka 42, PRIEVIDZA 971 01

Kontakty:

  technické oddelenie: 046 / 542 77 51

Ing. Ján Dobrovodský, konateľ spoločnosti, jdobrovodsky@bytos.sk
Marcel Dobrovodský, konateľ spoločnosti, mdobrovodsky@bytos.sk
Janka Cuthová, cuthova@bytos.sk
Ing. Peter Kobela, bytos@bytos.sk

  zálohové platby: 046 / 542 54 00 

Gabriela Pecháčová, pechacova@bytos.sk

  ekonomické oddelenie + fond opráv: 046 / 542 22 73

Maria Jirošová, jirosova@bytos.sk
Jarmila Gartcigová, gartcigova@bytos.sk

  fax: 046 / 542 47 57  

IČO: 36 313 009, IČ DPH: SK2021535571
Obch./živ.   OR OS Trenčín, vložka č. 12044/R
Register:  Živ.reg.: 307-14867
Číslo účtu pre zálohové platby za byty a nebytové priestory: SK6411000000002620540779
Variabilný symbol: číselný údaj uvedený v Evidenčnom liste vlastníka
  

www: www.bytos.sk
e-mail: bytos@bytos.sk 

 

Stránkové dni:

  • pondelok: 7:30 - 11:30
  • utorok: nestránkový deň
  • streda: 12:00 - 16:00
  • štvrtok: nestránkový deň  
  • piatok: nestránkový deň  

QR-code BYTOS