Loading color scheme

Iné činnosti

Zabezpečovanie technických prehliadok časti sústavy tepelných zariadení za odberným miestom, za účelom zistenia prevádzky ...

 

  • zabezpečovanie technických prehliadok časti sústavy tepelných zariadení za odberným miestom, za účelom zistenia prevádzkyschopnosti a funkčnosti týchto zariadení
  • montáž a oprava meracej a regulačnej techniky
  • montáž určených meradiel
  • výroba a rozvod tepla
  • čistiace a upratovacie služby
  • vedenie účtovnej evidencie
  • administratívne práce