Loading color scheme

Vedenie ekonomickej agendy

Vedenie ekonomickej agendy:

  • platieb za poskytnuté energie a služby
  • na žiadosť vlastníkov založenie a vedenie termínovaných vkladov v bankách z finančných prostriedkov fondu opráv a údržby domu
  • fondu opráv a údržby domu - mesačné sledovanie príjmov a výdajov, štvrťročné vyúčtovania sú zasielané hovorcovi domu
  • zálohových platieb za poskytované služby
  • ročné zúčtovanie zálohových platieb za poskytované služby podľa dojednaných podmienok (možnosť rozúčtovania el. energie na vchody alebo za celý dom ako jedno nákladové stredisko)