BYTOS - správa bytov PRIEVIDZA, s.r.o.

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Správa bytov

Zmluvne vieme zabezpečiť: - dodávku vody - dodávku tepla a teplej úžitkovej vody - odvádzanie odpadovej ...

Viac INFO...

Nebytové priestory

Pri vykonávaní správy nebytových priestorov je to hlavne zabezpečenie opráv nevyhnutných pre základný chod ...

Viac INFO...

Iné činnosti

Zabezpečovanie technických prehliadok časti sústavy tepelných zariadení za odberným miestom, za účelom zistenia prevádzky ...

Viac INFO...

Havarijné čísla

Pohotovosť ( poruchy, havárie ) - Pohotovosť ( výťahy ) - Pohotovosť ( elektro ) - Nahlasovanie porúch ( v bytoch ) dispečing ...

Viac INFO...

Stránkové dni

     
  • pondelok: 7:30 - 11:30     12:30 - 14:30
    utorok: nestránkový deň
  • streda: 7:30 - 11:30     12:30 - 16:00
    štvrtok: nestránkový deň
  • piatok: 8:00 - 11:00