BYTOS - správa bytov PRIEVIDZA, s.r.o.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle opatrení pred šírením koronavírusu budú od 13.marca 2020 zrušené stránkové dni v našej spoločnosti.

Žiadosti o vydanie potvrdenia o bezdlžnosti budú vybavované vždy v stredu v čase od 08.00 hod. do 10.00 hod.

Úhrady za predpis zálohových platieb bude možné uskutočniť na číslo účtu: IBAN SK 64 1100 0000 0026 2054 0779,          Variabilný symbol:číslo domu,vchodu,bytu, poznámka – meno vlastníka bytu

Žiadame vlastníkov bytov a nebytových priestorov, aby v prípade potreby využívali mailovú a telefonickú komunikáciu.

Kontakty: technické oddelenie: 046 / 542 77 51, zálohové platby: 046 / 542 54 00, ekonomické oddelenie: 046 / 542 22 73, e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Ďakujeme za porozumenie.

Z dôvodu opakovaných dotazov a požiadaviek od vlastníkov bytov a nebytových priestorov ponúkame spoluprácu firmám zaoberajúcimi sa alternatívnymi zdrojmi vykurovania a ohrevu TÚV pre bytové domy.

 

V súvislosti so spracovaním podkladov k vyúčtovaniu služieb spojených s bývaním v náväznosti na novelu zákona č. 205/2014 Z .z, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov si dovoľujeme vlastníkov bytov a nebytových priestorov upozorniť, že vo vyúčtovaní služieb nebude možné akceptovať nulový počet osôb.

Zároveň upozorňujeme, že pokiaľ ste v priebehu roku nahlasovali počet osôb a v niektorých mesiacoch ste uviedli nula osôb, bude vám v zmysle uvedenej novely táto hodnota upravená na minimálny počet, teda na jednu osobu.

( §10, ods. 7 zákona č. 182/1993 Z. z.: Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý sa neužíva, sa nemôže domáhať upustenia od povinnosti uhrádzať preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrady za plnenia a platby za správu. )