BYTOS - správa bytov PRIEVIDZA, s.r.o.

Pri vykonávaní správy nebytových priestorov je to hlavne zabezpečenie opráv nevyhnutných pre základný chod objektu, zmluvná dodávka energií a sledovanie termínov všetkých revízií nebytového priestoru, zabezpečenie ich realizácie a následné odstránenie porevíznych závad.